Trafikkstasjonen på Risløkka

Dette var et «design-built» prosjekt, som av økonomiske grunner, ble stoppet av oppdragsgiver (Statens vegvesen) i forprosjektfasen. Ambisjonene for Statsbygg i dette prosjektet var en omfattende bruk av BIM, samt å prøve ut noen nye arbeidsmetoder i forprosjektet.