Om oss

 

 

Hovedmål

Innovasjonsprosjektet har som mål å utvikle og etablere prosesser og samhandlingsmodeller understøttet av BIM for å øke verdiskapingen i byggeprosjekter, byggebransjen og egne bedrifter. FoU-prosjektet skal understøtte innovasjonsprosjektet i denne målsetningen.

 

Bakgrunn

Bakgrunnen og begrunnelsen for prosjektet er egne erfaringer og undersøkelser, både i Europa og særlig i USA som underbygger at samhandling ved bruk av BIM øker kvaliteten i byggeprosjekter og gir økt verdiskaping. Men undersøkelsene viser at en kun er i starten av denne positive utviklingen, som hittil er preget av teknologiutviklingen, tilgjengelig programvare og de umiddelbare gevinstene. Et større, men mer krevende potensial ligger i bedre samhandling og samarbeid, endret planlegging og tilpassede gjennomføringsmodeller. Innovasjonsprosjektet skal gripe fatt i de utfordringene som bransjen møter når en med hjelp av BIM tilstreber å planlegge, prosjektere og produsere bygg effektivt, uten feil og til rett tid. Videre er utfordringen å involvere brukerne i prosessen slik at bygget er tilpasset deres behov. BIM brukes med økende utbytte for hver enkelt av aktørene i prosjekter og treffer godt de enkle rettlinjede prosesser. I tillegg til utfordringene med samhandling og utnyttelse av modellering i hele verdikjeden, er det flere utfordringer ved BIM-bruk i iterative prosesser som krever fleksibilitet, høy endringsfrekvens, rask hopping mellom detaljeringsnivå, intuisjon og kreativitet. Motivet for innovasjonsprosjektet er å identifisere kunnskap, prøve ut metoder og vinne erfaringer gjennom samhandling og integrerte prosesser, hele tiden med fokus på en trimmet byggeprosess.

 

Prosjektpartnere
 

Prosjektpartnerne i Sam-BIM er Skanska (prosjekteier), Statsbygg, LINK Arkitektur og Multiconsult, samt Fafo, NTNU og SINTEF Byggforsk. Professor II Anita Moum er fakultetets representant. Fakultetet vil bidra som aktiv FoU-partner i prosjektet og ha et særlig ansvar for gjennomføringen av prosjektets ph.d-løp. Videre skal fakultet sikre en god kobling mot andre relevante fagmiljø, masterprogram og doktorgradsutdanning på NTNU, samt mot ledende internasjonale fagmiljø på feltet. Partnere i SamBIM stiller med ressurser, caseprosjekter, egeninnsats til prosjektet. Klikk på logoene under for informasjon om våre partnere og hvorfor de deltar i prosjektet.

Skanska Logo
Statsbygg Logo
Multiconsult Logo
Link Arkitektur Logo
Fafo Logo
Sintef Logo
NTNU
Sam BIM Logo Widgetkit