Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Urbygningen

Dette er et rehabiliteringsprosjekt hvor Skanska har vært hovedentreprenør. Fokuset i dette prosjektet har vært samlokalisering av de prosjekterende, samt bruk av BIM-kiosker på byggeplass.