Eikefjord barne- og ungdomsskule

Dette var også et «design-built» prosjekt, men også et pilot prosjekt hvor Skanska, i forkant av oppstart, utviklet en prosessmodell for samhandling, kalt SamPro. Fokuset var å få til en god samhandling mellom aktørene, og redusere beslutningstiden.