Deichmanske hovedbibliotek

Dette er et tradisjonelt prosjekt, hvor Multiconsult har hatt ansvaret for koordineringsarbeidet i detaljprosjekteringsfasen. Fokuset i dette prosjektet har vært å se effekten av å dele BIM modellen opp i soner og knytte disse mot milepæler.