Samhandling og BIM tidlig i byggeprosessen

Eikefjord-modellen – pilot for uttesting

Rapporten sammenfatter en kvalitativ studie av arbeidsmåter som fremmer økt samhandling mellom aktørene i et byggeprosjekt helt ifra starten av prosessen. Studien tar for seg to case: Eikefjord skole og Veitvet skole. For Eikefjord-prosjektet utviklet Skanska en egen modell, SamPro, hvor Eikefjord var pilot for uttesting.

Studien er en del av FoU-prosjektet SamBim.

Nøkkelord: SamPRO, Veitvet, samlokalisering, BIM, Big Room, samhandling 

Les rapporten her