- Samhandling i byggeprosesser
med BIM som katalysator

Innovasjonsprosjektet SamBIM, som har vært delfinansiert av Norges forskningsråds program «Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA)».

SamBIM har hatt som målsetting å utvikle og etablere prosesser og samhandlingsmodeller understøttet av BIM for å øke verdiskaping i byggeprosjekter, byggebransjen og egne bedrifter. SamBIM-prosjektet ble avsluttet i 2016, og det ble gjennomført av en gruppe bestående av forskere fra tre ulike forskningsmiljøer; Fafo, NTNU og SINTEF Byggforsk, samt fire industripartnere som har hatt ansvar for målsetting og utprøving av prosesser med BIM i sine prosjekter. Disse er Skanska, som også har vært prosjekteier og administrativt ansvarlig, LINK arkitektur, Multiconsult og Statsbygg.

På denne siden finner du informasjon om rapporter som er laget i prosjektet samt involverte partnere.

SamBIM hovedrapport

SamBIM hovedrapport

I denne hovedrapporten drøfter og analyserer vi funn og konklusjoner på tvers av seks casestudier, samt arbeider i innovasjonsgrupper med deltakere på tvers av industripartnerne og forskningsmiljøene i prosjektet. Dette er SamBIMs hovedrapport som favner om hele prosjeket.

Nøkkelord: Case, Gjennomføringsmodell, Samprosjektering, Lean, PH.D, Erfaringer, Drøfting, konklusjon

Les rapporten her

 

Samhandling med BIM og Lean i detaljprosjekteringsfasen på Urbygningen ved NMBU

Samhandling med BIM og Lean i detaljprosjekteringsfasen på Urbygningen ved NMBU

I denne rapporten beskriver vi erfaringer fra detaljprosjektfasen som er en del av rehabiliteringsprosjektet av Urbygningen ved NMBU der Statsbygg var byggherre.

Nøkkelord: Lean, BIM, samlokalisering 

Les rapporten her

 

Erfaringer fra Deichmanske hovedbibliotek

Erfaringer fra Deichmanske hovedbibliotek

Gjennomføringsmodell med BIM for detaljprosjektering

I denne rapporten beskriver vi erfaringer med utprøving av Multiconsults gjennomføringsmodell i detaljprosjekteringsfasen av nye Deichmanske hovedbibliotek i Bjørvika.

Nøkkelord: Milepæler, frysdatoer, statussetting, fargekoder

Les rapporten her

Samhandlingsfase og BIM på byggeplass. Erfaringer fra Urbygningen ved NMBU

Samhandlingsfase og BIM på byggeplass. Erfaringer fra Urbygningen ved NMBU

I denne rapporten beskriver vi erfaringer fra samhandlingsfasen (koblingen mellom prosjekteringsfasen og byggefasen) og byggefasen i prosjektet med å rehabilitere Urbygningen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, der Statsbygg var byggherre og Skanska var generalentreprenør.

Nøkkelord: BIM-kiosk, Samhandlingsfase, BIM 

Les rapporten her

Samhandling og BIM tidlig i byggeprosessen

Samhandling og BIM tidlig i byggeprosessen

Eikefjord-modellen – pilot for uttesting

Rapporten sammenfatter en kvalitativ studie av arbeidsmåter som fremmer økt samhandling mellom aktørene i et byggeprosjekt helt ifra starten av prosessen. Studien tar for seg to case: Eikefjord skole og Veitvet skole. For Eikefjord-prosjektet utviklet Skanska en egen modell, SamPro, hvor Eikefjord var pilot for uttesting.

Studien er en del av FoU-prosjektet SamBim.

Nøkkelord: SamPRO, Veitvet, samlokalisering, BIM, Big Room, samhandling 

Les rapporten her

Trafikkstasjonen på Risløkka

Trafikkstasjonen på Risløkka

Samhandling med BIM i prosjekteringsfasen

I rapporten beskriver vi erfaringer fra et prosjekt om rehabilitering av trafikkstasjonen på Risløkka i Oslo, der Statsbygg var byggherre. Av årsaker som lå utenfor dette konkrete prosjektet, ble byggeprosjektet stoppet av oppdragsgiveren, Statens vegvesen, allerede i løpet av forprosjektfasen. Rapporten tar derfor kun for seg erfaringer frem til slutten av forprosjektfasen. Den er ført i pennen av Ketil Bråthen og Leif Moland fra Fafo og Torer F. Berg fra SINTEF Byggforsk. 

Nøkkelord: BIM, VDC, ICE

Les rapporten her

Skanska Logo
Statsbygg Logo
Multiconsult Logo
Link Arkitektur Logo
Fafo Logo
Sintef Logo
NTNU
Sam BIM Logo Widgetkit